Kayıt

Toplantıya bildirili veya bildirisiz katılmak isteyenlerin en geç 01 Aralık 2019 tarihine kadar Sıvı Hal Program Koordinatörüne başvurmaları gerekmektedir.

Sempozyuma sözlü bildiri ile katılmak isteyenlerin özetlerini Taslak Metine uygun şekilde bu siteye yüklemeleri gerekmektedir.

Sempozyum kayıt ücreti yoktur.