Kayıt

Toplantıya bildirili veya bildirisiz katılmak isteyenlerin en geç 02 Aralık 2017 tarihine kadar Sıvı Hal Program Koordinatörüne başvurmaları gerekmektedir.

Sempozyuma sözlü bildiri ile katılmak isteyenlerin özetlerini Taslak Metine uygun şekilde bu siteye yüklemeleri gerekmektedir.

Sempozyum kayıt ücreti yoktur.